Lai mājaslapa turpinātu darbību ilgtermiņā, tai nepieciešama regulāra uzturēšana, atjaunošana, izstrāde un satura papildināšana